Affärscoaching Sverige AB - för Hållbar Utveckling!

Vi bidrar till att skapa livskraftiga och långsiktigt hållbara organisationer där både medarbetare och affärer utvecklas på ett hållbart sätt. 

Affärscoaching Sverige AB är specialiserat på coaching för långsiktigt hållbara företag och organisationer. Vi har valt coaching som verktyg för att vi vet att personliga insikter om hållbarhet i relation till den egna organisationen är avgörande för att verkligen genomföra de förändringar som är behövs för en hållbar utveckling.  

Vår affärscoaching/ledarskapsutveckling och utbildning i hållbar utveckling ger mer hållbara företag, organisationer och individer, vilket i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle, ekonomi och miljö.  

Genom att knyta ihop individens utveckling med organisationens ökar medarbetarnas motivation, arbetsmiljön förbättras och företagskulturen stärks. 

 


   Besöksadress: Sveavägen 9, plan 17, Hitech building, 101 52 Stockholm Tel: +46 (0)76 555 74 50, E-mail: info@affarscoaching.se